Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Bemutatkozó gondolatok:

"Bizony, hogy játszunk vígat, nevetőst, ravasz kis törpét, s óriást, erőst. Erdők tündérét, hegyek szellemét, életet játszunk, és játszunk mesét.”

/Várnai Zseni/

E rohanó világban fontos, hogy legyen egy kis sziget, mely biztonságot, nyugalmat és derűt sugároz, ez a: MI ÓVODÁNK!

Tagóvodánk 1955-ben épült, Kaposvár, Tüskevár városrészében, családi házas környezetben. Jelenleg a Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda Tagintézményeként működünk kettő gyermekcsoporttal. Gyermekeink, családias légkörű, gyermekléptékű berendezési tárgyakkal felszerelt termekben vegyes életkorú csoportokban töltik napjaikat, ahol lehetőség nyílik testvérek, ismerős gyermekek együttnevelésére, gondozására is. A testi képességek fejlesztésére mindkét csoportnak külön, jól felszerelt, tornaterem áll rendelkezésére, amely óvodai nevelésen kívüli külön szolgáltatásra /gyermektornára/ is lehetőséget ad. Hatalmas udvarunk a játékos mozgáslehetőség sokféleségét kínálja.

A MI ÓVODÁNKBAN minden óvó néninek és dadus néninek célja az, hogy a kisgyermek az új környezetben minél rövidebb idő alatt szerezzen biztonságérzetet, amely meghatározza további szociális viselkedésének alakulását. Ezt igyekszünk elősegíteni, a fokozatos- “ anyával együtt” beszoktatás lehetőségének megteremtésével. Az óvodai és a családi nevelés összhangját a nyitottság és a bizalom elemeire építjük. A gyermekek tevékeny mindennapjai biztonságot nyújtó feltételrendszerben, szeretetteljes légkörben valósulnak meg. A leglényegesebb gyermeki tevékenységnek az ELMÉLYÜLT JÁTÉKOT tartjuk.

Ebben a folyamatban valósul meg - a gyermeki önállóságra és aktivitásra építve - a komplex tanulási program. Különböző tevékenységi formák segítik a hozzánk járó kisgyermekeket abban, hogy az óvodás kor végére elérjék az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Mindez kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben történik. Valljuk, hogy biztonság és szeretet nélkül kisgyermek nem nevelhető! Nevelésünk alapja: a gyermekek életkori sajátosságainak alapos ismerete, a jó tulajdonságok kiemelése. Olyan szociális közeg- légkör- megteremtése, ahol a gyermek kifejezheti önmagát, kérdezni tud, véleménye van és válaszolni akar. Az önmegismerés útján járva fogadja el önmagát és hinni tudjon abban, hogy fontos mások számára is. Minden óvodás gyermek életkorából adódóan kiszolgáltatott, ezért szükséges az emberi méltóságának, jogainak, az egyéni különbségeinek tiszteletben tartása. Ennek érdekében mi megértő és nem bíráskodó, együtt érző, de nem mindent elfogadó nevelői magatartást tanúsítunk.

A szabadság és korlátozás kellő arányával biztonságot, bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtunk. Célunk: Önbizalommal rendelkező, törekvő, egészséges, önálló, alkotó ember nevelése, aki fogékony a jóra, a szépre. Mindezeket nem tiltásokkal, hanem értelmes, jól kialakított szabály- és szokásrendszerrel, sok-sok szeretettel igyekszünk elérni! Meggyőződésünk: minden kisgyermeknek joga van egyenlő esélyekkel indulni, akkor is, ha egyéni adottságai alapján sajátos nevelési igényűnek mondható. Munkánkkal szeretnénk elérni, hogy a mi óvodánkban nevelődő kisgyermekek minél több, életre szóló élménnyel gazdagodva ismerjék meg az őket körülvevő csodálatos világot. Meséinkkel minden nap szeretnénk elvarázsolni őket az „Óperenciás tengeren túlra”, mert a MI ÓVODÁNK egy kis mesesziget a város forgatagában.

„Lesz móka, tánc és ének is vidám, minden, amit csak gyermekszív kíván, és minden azért van: játszik,zeng, zenél kis gyermekem, hogy Te boldog legyél.”

/Várnai Zseni/

Mioveczné vida szilvia

Tagintézmény-igazgató

Hol fogunk találkozni?

A hozzánk járó gyermekek kiválóan felszerelt udvaron élvezhetik a szabad levegőt.